Allah Swt berfirman : “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.” (QS. An-Nahl :
23)

Rasulullah Saw bersabda : “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi” (HR. Muslim)

Kekayaan yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Qarun yang begitu jelas diceritakan Al-Qur’an. Kesombongan membawanya pada kehancuran. Dia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam perut bumi.

Kekuasaan yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Fir’aun yang termaktub begitu gamblang di dalam Al-Qur’an. Kesombongan mengantarkannya pada kebinasaan. Dia bersama dengan kesombongannya ditenggelamkan di Laut Merah.

Ilmu yang kau miliki, untuk apa kau sombongkan? Tidak cukupkah kisah Haman (intelektual kepercayaan Fir’aun yang menjabat perdana menteri) yang tersurat secara tegas di dalam Al-Qur’an. Kesombongan dan keberpihakannya pada penguasa yang zalim membawanya pada kehancuran. Dia bersama Fir’aun ditenggelamkan di Laut Merah.

Dan masih banyak lagi kisah-kisah serupa yang diceritakan Al-Qur’an sebagai i’tibar bagi kita semua.

Lantas, jika demikian kenyataan sejarah berbicara, apa yang kau sombongkan?

* Ruang Inspirasi, Kamis, 9 September 2021.

Komentar