Ekstrinsik dan Intrinsik dalam Beragama

Antara syariat, tarekat dan hakikat satu-sama-lain tak dapat dipisahkan; berjalin berkelindan....

Baca selengkapnya